Sử Dụng Cuộc Đời và Tài Sản Trong Sự Chủ Động: Bài Học Từ Thiền Sư Ottamathara

14

Điều chắc chắn ở đây là, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ mất đi cuộc đời của mình. Nói rõ hơn nữa, là chúng ta sẽ chết. Và không thể mang theo khối tài sản tích luỹ khổng lồ nào qua thế giới bên kia như cách nói của thế gian.

Chính vì vậy, chúng ta cần có sự sẵn sàng để hy sinh cuộc đời mình, mất đi tài sản của mình bất cứ lúc nào. Ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Trên thực tế, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cả. Vì việc mất đi cuộc sống, mất đi tài sản chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta hãy lựa chọn cách thức tốt nhất để sử dụng cuộc sống, sử dụng tài sản – mất đi cuộc sống, mất đi tài sản trong sự chủ động.

Cách hữu ích nhất để sử dụng & mất đi cuộc sống của chúng ta là: Tránh xa các điều ác, làm các hạnh lành, biết cách tạo ra các phước thiện, trì giới và thực hành Thiền. Với phương thức thông minh nhất, đó là đi theo con đường Trung đạo: Chỉ làm mà thôi, chỉ trải nghiệm mà thôi, không dính mắc & cũng không chối bỏ.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here