Tiếp thị bằng tâm linh

2166

Bạn được tạo ra từ những tế bào, những tế bào này lại được tạo ra từ các nguyên tử và các nguyên tử này được tạo ra từ những hạt nhỏ hơn nguyên tử. Những hạt nguyên tử đó là gì? Xin thưa đó chính là năng lượng. Cả con người chúng ta đều là kết quả của năng lượng. Năng lượng luôn chuyển động và tạo ra các thực thể ngay cả các tài liệu phục vụ cho công việc của bạn cũng do năng lượng từ suy nghĩ tạo ra .

Bạn đã từng gửi tài liệu tiếp thị cho khách hàng thông qua thư chào hàng, quảng cáo thậm chí là giấy viết thư hay danh thiếp của bạn … tất cả mọi thứ bạn tạo ra hoặc thuê người khác làm để phục vụ cho công việc tiếp thị đều chứa năng lượng của bạn. Kết quả là, chúng sẽ thu hút hoặc đẩy lùi các khách hàng mà bạn muốn có.

Hãy nghĩ lại về một số tờ rơi, thư từ mà bạn mới nhận gần đây. Ngay sau khi nhìn lướt qua nó, bạn sẽ có cảm nhận khác nhau đối với những gì mà bạn đã nhận. Bạn sẽ cảm giác “Dịch vụ này có vẻ thú vị” hoặc một cảm giác tức thời nói với bạn rằng “ Vứt nó vào thùng rác”. Điều đó có nghĩa, khi bạn hoặc bất cứ ai mà bạn thuê tạo ra các tài liệu tiếp thị đều đặt những suy nghĩ hay cảm xúc vào những gì họ đã tạo ra. Vấn đề không nhất thiết người làm ra nó phải có tâm linh để tạo nên sự rung động. Một cách vô thức sự rung động sẽ thể hiện trên sản phẩm thông qua ý tưởng, nội dung thiết kế vì nếu bạn không tin vào sản phẩm, dịch vụ của bạn thì niềm tin đó sẽ xuất hiện trong các tài liệu tiếp thị. Khách hàng sẽ cảm nhận được và bạn không thành công đối với công việc của mình.

Vì vậy, những tình cảm mà bạn dành cho tài liệu tiếp thị sẽ thu hút những điều huyền diệu. Khi bạn biết được mình muốn gì bạn sẽ có được sự rõ ràng, bạn sẽ tạo ra năng lượng để thu hút những điều bạn muốn. Và khi bạn cảm nhận được năng lượng một cách rõ ràng, bạn sẽ tạo ra những quảng cáo tiếp thị truyền đạt được năng lượng đó. Dưới đây là một ví dụ mà bạn nên biết.

Sandra có ý thức đưa vào quảng cáo năng lượng của mình. Cô ngồi hành thiền với quảng cáo và gửi năng lượng vào nó, vì vậy các quảng cáo của cô thu hút công chúng. Sandra chia sẻ: quảng cáo là quan trọng, nhưng năng lượng mà bạn tạo ra và đưa vào quảng cáo còn quan trọng hơn – tất cả năng lượng của bạn trong sản phẩm sẽ truyền tải đầy đủ thông điệp mà bạn muốn gửi đi thông qua cảm xúc của khách hàng.

Một điều nữa, bên trong bạn là ai thì bạn tạo ra kết quả mà bạn sẽ nhận được ở bên ngoài như thế. Nội tâm của bạn sẽ hình thành cuộc sống bên ngoài của bạn. Vì vậy, hãy nhận thức rõ ràng, cảm nhận năng lượng của những điều bạn muốn làm, muốn trở thành hoặc muốn có được, tự nhiên bạn sẽ đi theo hướng thu hút những gì bạn muốn.

Hoàng Khang – Tổng hợp từ “ Tác nhân thu hút – Joevitale”, “Người nam châm – Jack Canfield”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here