Đối Mặt Với Thách Thức và Tận Dụng Cơ Hội

17

Thách thức hay Cơ hội không chỉ là một lựa chọn trong năm 2024 mà còn là một triết lý đích thực của mỗi doanh nhân, nơi “Nguy có Cơ và ngược lại” không chỉ là một quy luật, mà là góc nhìn sáng tạo trong bối cảnh thế giới đang trải qua biến đổi mạnh mẽ. Trong những giai đoạn khó khăn gần đây, từ đại dịch Covid-19, thời kỳ VUCA đến VUCA+, và hiện nay là thời kỳ TUNA, và việc ứng dụng AI vào cuộc sống là thử thách mà mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt.

Mặc dù có những công ty phát triển mạnh mẽ, song cũng không tránh khỏi những trường hợp suy yếu và phá sản. Tất cả phụ thuộc vào khả năng thích ứng và liên tục học hỏi của doanh nghiệp, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ mới vào quy trình sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện điều này, người lãnh đạo cần có tầm nhìn, vì “đạo” không chỉ đơn thuần là hành động, mà là việc tìm ra con đường để dẫn dắt doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vì vậy, giữa Thách thức và Cơ hội, sự lựa chọn các giải pháp đúng đắn để thực thi hiệu quả là chìa khóa quan trọng. Điều này không chỉ là vấn đề của người lãnh đạo, mà còn của toàn bộ đội ngũ doanh nghiệp, những người có trách nhiệm định hình tương lai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here