Bạn càng chú ý đến cuộc sống của mình, bạn càng tạo ra nhiều dính mắc với cuộc sống này

Bạn càng chú ý đến cuộc sống của mình, bạn càng tạo ra nhiều dính mắc với cuộc sống này.

Thực ra, cuộc sống này thì cũng chỉ để sử dụng. Tâm trí và cả cơ thể này cũng vậy, chỉ để sử dụng.

Chúng ta phải hành thiền để không nghĩ cuộc sống này, cơ thể này, tâm trí này là của mình.

Tuyệt đối không được nghĩ cuộc sống này là có thật. Sự sống là có thật. Cái chết là có thật. Chúng ta cần chấm dứt sự dính mắc vào Sự thật nguỵ tạo đối với Thân và Tâm của chúng ta.

Mọi sinh vật sống đều là tù nhân của chính cuộc đời mình. Chỉ có sự hiểu biết đúng đắn mới có thể giải thoát chúng ta mà thôi.

Chúng ta có thể nói rằng, hành Thiền với Chánh niệm & xả ly chính là con đường Trung đạo.

Con đường Trung đạo là: Bất kể bạn làm gì, hãy luôn chú ý tư duy về bản chất Vô thường & Sự thật gốc.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here