Thích Nghi Với Thay Đổi Tiêu Chuẩn Ngành: Chiến Lược Sản...

Khi tiêu chuẩn trong ngành thay đổi, chúng ta không thể tiếp tục duy trì chiến lược về sản phẩm cũ một cách mù...

Nghệ Thuật Kết Hợp Chiến Lược Cho Sự Thành Công

Các chiến lược và nguyên tắc đã được triển khai một cách linh hoạt và hiệu quả, bao gồm Tâm Chấn, Đập Chuột, Đẽo...

Xây dựng chiến lược theo mô hình 5P

Mô tả: Mô hình 5P dựa trên các thành tố cơ bản để hình thành nên kế hoạch, chiến lược và phân tích...

Chiến lược đẽo gỗ (bóc tách)

Mô tả: Ý tưởng chiến lược dựa trên việc đẽo gỗ hay đục võ thân cây để bóc tách hệ thống phân phối. Đặt vấn...

Chiến lược đập chuột

Mô tả: - Dựa trên trò chơi đập chuột để thực hiện và áp dụng vào thực tế. - Trò chơi là cách dùng búa xác...

Chiến lược tâm chấn

Mô tả: Dựa trên ý tưởng của các trận động đất mạnh yếu phụ thuộc vào độ Richter để hình thành chiến lược. Đối tượng...

Sử dụng Thuật cái nêm trong kinh doanh

Trong khu rừng nọ, bò tót vốn là loài thú to khỏe nhưng thô lỗ và rất hống hách. Cậy sức khỏe lại thêm...

Chiến lượng Marketing

Để đáp ứng linh hoạt với nhu cầu biến đổi của khách hàng theo từng giai đoạn, chiến lược phát triển thương hiệu phải...

Xư hướng thiết kế

Cuộc sống ngày càng phức tạp bởi sự đan xen các mối quan hệ xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân… quan niệm...

Xây dựng chính sách kinh doanh

Xây dựng chính sách kinh doanh đầu tiên phải dựa vào nội lực của doanh nghiệp.Trên cơ sở chiến lược đã xây dựng để điều...
- Advertisement -

TIN MỚI NHẤT

NÊN ĐỌC