Hiểu Biết Sâu Rộng Về Sự Thay Đổi Đối Với Môi Trường Kinh Doanh

55

Trong quá trình tiến hóa của môi trường kinh doanh đầy biến động (VUCA), sự chuyển đổi từ khái niệm VUCA sang TUNA đã đặt ra những thay đổi quan trọng. Điều này phản ánh sự thấu hiểu về tính chất chuyển động và đa dạng của thế giới kinh doanh hiện đại. Trong chuyển đổi này, chúng ta nhìn nhận hai thành phần quan trọng: từ “Volatility” (Biến động) chuyển đổi sang “Turbulence” (Hỗn loạn) và từ “Complexity” (Phức tạp) chuyển đổi sang “Novel” (Mới mẻ).

Thành phố “T” đại diện cho “Turbulence,” thể hiện sự không ổn định và hỗn loạn trong môi trường kinh doanh. Thay vì chỉ đối mặt với sự biến động, chúng ta đối diện với sự turbulance, một tình trạng biến động không dự đoán và thường xuyên thay đổi. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh chóng của doanh nghiệp.

Thành phố “N” đại diện cho “Novel,” là sự Mới Mẻ. Trong ngữ cảnh của TUNA, sự mới mẻ không chỉ là về việc chấp nhận những biến động mới mà còn về việc tạo ra những khám phá và sáng tạo. Doanh nghiệp cần nhìn nhận sự phức tạp không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để đổi mới và phát triển.

Chuyển đổi từ VUCA sang TUNA thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về tính chất thay đổi không ngừng của thế giới kinh doanh. Việc chấp nhận turbulance và khám phá trong sự mới mẻ là chìa khóa để doanh nghiệp vươn lên và thành công trong môi trường ngày càng phức tạp và đa dạng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here