“Tất cả chúng ta đều ngày càng già đi…”

Tất cả chúng ta đều ngày càng già đi. Những gì chúng ta có thể làm với cơ thể này sẽ ngày càng ít đi, không còn nhiều tự do nữa.

Nhưng những gì chúng ta có thể làm với tâm trí thì hoàn toàn tự do.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here