Đích đến cuối cùng trong đời sống này của Ngài là gì ? Và vì sao Ngài lựa chọn cái đích đến đó?

♦️ Thiền sinh: Đích đến cuối cùng trong đời sống này của Ngài là gì ? Và vì sao Ngài lựa chọn cái đích đến đó?

✅ Trả lời: Tôi đã & đang làm thiện pháp ngày một nhiều hơn, không giới hạn, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho tất cả các chúng sinh, cho Phật – Pháp – Tăng. Tôi làm những điều này để có thể đền ơn tới Tam Bảo.

Hành trình tôi đã đi qua cho tới hiện nay, kiên trì & kiên định với thiện pháp như thế này quả thực không dễ dàng, rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, tôi luôn nỗ lực. cố gắng làm nhiều thiện Pháp nhất mà tôi có thể. Nhờ thực hành thiền mà tôi đã hiểu được ra Sự thật, tôi luôn biết ơn Phật – Pháp – Tăng.

Chính vì vậy, tôi hiểu được một điều rằng: Tôi có một trách nhiệm lớn lao để có thể để đáp ơn nghĩa lại cho Đức Phật Bảo.

Tôi sẽ tiếp tụ làm nhiều thiện Pháp hơn nữa ở hiện tại và trong tương lai, cho bất kỳ ai. Khao khát này thực sự mạnh mẽ trong tâm trí. Chính vì thế, tôi tin rằng mình sẽ còn có thể làm được nhiều hơn nữa trong kiếp sống này.

Tâm trí là quan trọng nhất trong tất cả.

– Thiền sư Ottamathara –

Trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here