Bằng cách giúp đỡ người khác, những mong muốn của mình cũng sẽ được đáp ứng

♦️ Thiền sinh: “Bằng cách giúp đỡ người khác, những mong muốn của mình cũng sẽ được đáp ứng”. Con chưa thực hiểu câu này thưa Thiền sư?

♦️ Thiền sư: Tôi vẫn thường nói, bằng cách giúp đỡ người khác, những mong muốn và nhu cầu của chúng ta được đáp ứng. Đơn thuần đây là câu chuyện của Nhân Quả. Nếu bạn biết rõ về Nhân Quả, bạn sẽ biết chắc chắn điều này.

Có hai loại hình thức đáp ứng nhu cầu đến mọi người trong xã hội.

Hình thức thứ nhất là thiên về vật chất, bao gồm giúp đỡ về mặt thức ăn, thuốc men, hay tài chính….

Hình thức thứ hai liên quan nhiều hơn về tâm trí, là đáp ứng nhu cầu của Tâm.

Tâm của chúng ta – tâm của mọi người đều muốn biết một điều gì đó. Việc trả lời câu hỏi chính là đáp ứng nhu cầu muốn biết đó.

Ví dụ, nếu bạn là một người ưa thích bố thí giúp đỡ. Việc bạn có cơ hội bố thí giúp đỡ sẽ khiến cho tâm bạn vui vẻ. Nếu bạn không cơ hội bố thí giúp đỡ, bạn sẽ thấy không trọn vẹn. Việc đáp ứng này, chính là giải quyết vấn đề tâm trí.

Nếu chúng ta muốn thực hành thiền, chúng ta chỉ cảm thấy mãn nguyện khi có thể thực hành thiền.

Nếu bạn muốn trở thành một vị tu sĩ, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện khi trở thành một vị tu sĩ.

Tuy nhiên, đối với bản thân tôi, tôi chú trọng hơn vào việc đáp ứng nhu cầu của Tâm hơn là nhu cầu vật chất. Mặc dù tôi vẫn giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ vật chất trong xã hội ngày nay, chăm sóc bệnh nhân và chấp nhận nhiều người ở lại trung tâm thiền Thabarwa, cung cấp cho họ nơi ăn, chỗ ở.

Việc giảng dạy về Thiền chính là đáp ứng nhu cầu của Tâm và cho phép Tâm được lắng nghe Pháp.

Phần lớn mọi người chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu về mặt vật chất. Họ chưa biết cách chánh niệm với tâm hiện tại của mình. Chính vì vậy, họ thường chối bỏ hoặc không để ý đến tâm của mình trong giây phút hiện tại.

Do đó, có rất nhiều người đang gặp vấn đề về Tâm và hiện không có ai đáp ứng nhu cầu về Tâm cho họ.

Họ không thể đáp ứng được nhu cầu Tâm của chính bản thân mình và cũng không thể đáp ứng được nhu cầu Tâm của người khác. Tâm của họ vì vậy không cảm thấy mãn nguyện.

Vì vậy, tôi chú trọng nhiều hơn vào việc đáp ứng nhu cầu của Tâm, cho tất cả mọi người.

Càng đáp ứng nhu cầu của những tâm trí khác, tôi càng có khả năng làm thiện pháp nhiều hơn. Cho đến khi bất kỳ tâm trí nào tôi gặp cũng đều cảm thấy mãn nguyện.

Tại Myanmar, đã có rất nhiều thiên tai và đại dịch Covid-19. Ai cũng muốn được an toàn và tự do khỏi thiên tai và đại dịch. Trong thời điểm đó, có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi được an lành khỏi tất cả những hiểm nguy này. Từ đó, tôi đã trở nên an lành – không chỉ qua lời nguyện cầu của người khác mà còn thông qua chính sự thực hành của tôi.

Và sự thực hành của tôi cũng chính là đáp ứng nhu cầu tâm của người khác.

– Thiền sư Ottamathara –

Trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here