Những gì chúng ta nhận lại bây giờ là những gì chúng ta đã cho đi trong quá khứ.

11

Những gì chúng ta nhận lại bây giờ là những gì chúng ta đã cho đi trong quá khứ. Chúng ta cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Nếu chúng ta liên tục cho đi, chúng ta sẽ liên tục nhận lại.

Cho đi là nguyên nhân của việc được nhận lại. Không cho đi là nguyên nhân của việc không được nhận lại. Nếu chúng ta liên tục duy trì việc thực hành giúp đỡ cho đi, chúng ta sẽ thực hành cho đi thành công. Và sẽ ngày càng có thể xả ly, ngày càng có thể cho đi nhiều hơn.

Khi tôi bắt đầu thực hành Thiền, tôi nhận được rất nhiều trí tuệ và hiểu biết đúng từ thầy tôi và các bạn đồng tu. Vì vậy, tôi có thể chia sẻ trí tuệ và hiểu biết đúng cho mọi người bằng cách mở một thư viện nhỏ. Tại đó, Giáo pháp hay lời dạy của Đức Phật đều có thể được mượn miễn phí.

Tôi đã chia sẻ trí tuệ và hiểu biết đúng cho mọi người trong suốt hơn 20 năm liên tục. Bạn cũng nên cố gắng chia sẻ những gì mà bạn hiểu càng nhiều càng tốt. Trao đi giáo pháp hay trí tuệ và hiểu biết đúng là bố thí tốt nhất. Pháp thí thắng mọi thí.

Là một thiền sinh, chúng ta nên giữ 5 giới hoặc 8 giới. Trong đó, chúng ta nên giữ 5 giới toàn thời gian. Chúng ta càng giữ giới bao nhiêu, giới càng bảo vệ chúng ta nhiều bấy nhiêu.

Chúng ta nên giữ Tâm vững chãi và thuần khiết ở mỗi khoảnh khắc hiện tại. Đây chính là thực hành Thiền thực sự. Chúng ta càng thực hành thiền bao nhiêu, thì sự hành thiền càng có thể giúp bảo vệ và thành toàn ước muốn của chúng nhiều bấy nhiêu.

Bằng việc làm thiện Pháp cùng nhau như thế này, chúng ta đang bảo vệ Chánh Pháp & thiện Pháp. Và cũng như vậy, khi chúng ta bảo vệ Chánh Pháp & thiện Pháp, Chánh Pháp & thiện Pháp sẽ bảo vệ chúng ta.

Tất cả chúng ta trong đời này đều sẽ gặp những con người, những hoàn cảnh ngoài khả năng chúng ta có thể kiểm soát. Khi đó, điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát & nên kiểm soát chính là Tâm trí hiện tại của chúng ta. Hãy cho Tâm thanh tịnh và vững chãi.

Có như vậy, chúng ta sẽ có thể dễ dàng xả ly khỏi việc kiểm soát con người, câu chuyện, hoàn cảnh… Tương lai của bạn chắc chắn sẽ được đảm bảo nhờ phước thiện bạn đã tạo. Đó là chính là sức mạnh của Chánh pháp và thiện Pháp.

Hầu hết mọi người ở Trung tâm Thiền Thabarwa Thanlyn – ngoài Tăng Ni & thiền sinh – đều là người già yếu, ốm, bệnh nhân tâm thần…. Chúng tôi không đủ tình nguyện viên chăm sóc họ. Tuy nhiên, tôi sẽ chăm sóc tâm trí trong giây phút hiện tại của họ để tâm trí họ trở nên ổn định và thanh tịnh. Bằng cách này, phần lớn mọi người vẫn có thể sinh sống rất bình an trong Trung tâm Thiền Thabarwa.

Tâm là quan trọng nhất. Kiểm soát tâm trí ở giây phút hiện tại trở nên ổn định và thanh tịnh rất tốt cho những người già, người ốm bệnh tật, hay bệnh nhân tâm thần. Với tư cách một người hành thiền, chúng ta nên xả ly khỏi ý tưởng về ai đó, cái gì đó, thời gian, hay địa điểm nào đó. Bằng cách này, chúng ta có thể đại diện cho Vô ngã – cho bất kỳ ai – bất kỳ thời gian – bất kỳ địa điểm nào.

Với người không hành thiền, từ “tôi” đại diện cho một người. Với thiền sinh, với người hành thiền thường xuyên, từ “tôi” đại diện cho tất cả mọi người.

Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi chết, chúng ta không thể mang theo bất cứ điều gì, ngoại trừ phước và nghiệp của mình.

Chúng ta chắc chắn sẽ mất Thân và Tâm này khi chết. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là sự thật đối với mọi chúng sinh. Nếu chúng ta không hành Thiền, chúng ta không thể hoàn toàn chấp nhận Sự thật này. Chỉ khi chúng ta thực hành Thiền, chúng ta mới có thể chấp nhận sự thật này trọn vẹn.

Việc thực hành Thiền thực sự có thể sửa chữa được các sai lầm trong tâm trí của chúng ta.

Bản chất vô thường luôn mới, hay bản chất vĩnh cửu là Sự thật gốc, Sự thật tối thượng. Vô minh và dính mắc không hiểu được Sự thật gốc. Chỉ có Chánh niệm và xả ly mới có thể hiểu được Sự thật gốc mà thôi. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta trong kiếp sống này, chính là cần thay đổi từ sự Vô minh và dính mắc sang Chánh niệm và xả ly.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here