Dù có thế nào, chúng ta cũng không nên từ bỏ việc thực hành Chánh niệm và xả ly

Thay đổi chỉ cuộc sống của bạn thôi thì chưa phải là thay đổi tất cả. Chỉ khi nào bạn có khả năng thay đổi Tâm, từ Vô minh dính mắc thành Chánh niệm. xả ly thì mới là thay đổi tất cả, thay đổi trọn vẹn.

Đối với một người không phải là hành giả, mọi thứ đều có giới hạn.

Đối với một người là hành giả, mọi thứ là vô hạn.

Đối với người không phải là hành giả, việc không thấy gì không có ý nghĩa với họ.

Nhưng đối với hành giả, thì cho dù không thấy gì cũng rất có ý nghĩa với họ.

Trước khi tôi thực hành thiền Chánh niệm và xả ly, tôi có thể chấp nhận giúp đỡ một số người, chứ không thể chấp nhận giúp đỡ hầu hết mọi người.

Trước khi hành thiền, tôi không thể giữ giới.

Tôi càng hành thiền, tôi càng giúp được mọi người. Và tôi càng chấp nhận giữ giới.

Trước khi hành thiền, tôi không thể thực hành thiền. Chỉ khi thực sự hành thiền, tôi mới có thể thực hành thiền trong Chánh niệm và xả ly.

Chúng ta cần thực hành nhiều hơn nữa và làm ngày càng nhiều thiện Pháp hơn. Hành động Chánh niệm và xả ly trên mỗi khoảnh khắc hiện tại thật sự rất quan trọng.

Có sự khác nhau giữa mọi người. Đối tượng Chánh niệm có thể khác nhau giữa mỗi người. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể hành thiền và làm thiện Pháp cùng nhau.

Chúng ta không nên từ bỏ việc thực hành thiền và làm thiện Pháp. Chúng ta có thể từ bỏ tài sản, gia đình, công việc…. Nhưng chúng ta không nên từ bỏ hành thiền và làm thiện Pháp.

Chúng ta có thể từ bỏ và dừng một khoá thiền nào đó đang tham dự. Nhưng chúng ta không nên từ bỏ Chánh niệm và xả ly.

Chúng ta có thể giúp đỡ mọi người với Chánh niệm và xả ly. Thậm chí ngay cả khi không thể giúp đỡ, chúng ta vẫn nên tiếp tục Chánh niệm và xả ly.

Chúng ta có thể làm việc kiếm tiền với Chánh niệm và xả ly. Nhưng ngay cả khi chúng ta không làm việc kiếm tiền, chúng ta cũng nên tiếp tục Chánh niệm và xả ly.

Dù có thế nào, chúng ta cũng không nên từ bỏ việc thực hành Chánh niệm và xả ly.

Chúng ta càng giữ Chánh niệm, chúng ta càng có khả năng Chánh niệm.

Chúng ta càng xả ly, chúng ta càng có khả năng xả ly.

Chúng ta càng Chánh niệm và xả ly, năng lực Chánh niệm và xả ly càng mạnh.

Sức mạnh của Tâm thì lớn hơn sức mạnh của Thân. Chúng ta càng làm nhiều thiện Pháp, tâm trí sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

Chỉ khi nào Tâm thật sự mạnh mẽ, Tâm mới có thể Giác ngộ.

Chúng ta nên điều phục Tâm có chánh niệm. Nếu chúng ta không Chánh niệm, ngay tại khoảnh khắc đó, sự Vô minh và dính mắc liền có mặt.

– Thiền sư Ottamathara –

📸 Thiền sư Ottamathara & Hoà thượng Thích Thiện Tâm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here