Do Vô minh & dính mắc, chúng ta đều đã sinh ra & chết đi trong vô hạn những kiếp sống chúng sinh rồi

15

Trong một ngày, bạn có thể trải qua hàng vạn những cảm giác, cảm xúc vui buồn hờn giận…khác nhau. Tất cả, đều là do thói quen nắm giữ trong Tâm của chúng ta. Trên thực tế, tất cả những gì xảy ra trong Tâm nó cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Nó không thực sự tồn tại.

Con người chúng ta đều rất dễ bị đánh bại bởi các ham muốn không giới hạn. Lý do đơn giản là bởi chúng ta không nỗ lực đấu tranh chống lại những ham muốn này.

Bạn nghĩ đây là kiếp sống đầu tiên & cuối cùng của bạn như một con người? Không phải vậy đâu.

Do Vô minh & dính mắc, chúng ta đều đã sinh ra & chết đi trong vô hạn những kiếp sống chúng sinh rồi.

Nếu chúng ta không thể phá huỷ được Vô minh và dính mắc của chính chúng ta với sự giúp đỡ của Phật – Pháp – Tăng, thì chắc chắn, cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ bị phá huỷ bởi Vô minh và dính mắc. Vĩnh viễn không có điểm kết thúc trong vòng đời vô tận này.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here