Khuôn mẫu người lãnh đạo

1142

Người được số đông giúp, sẽ thành công lớn; được ít người giúp sẽ thành công nhỏ. Không được ai giúp thì chỉ có thất bại chứ không thể thành công. Được quê hương giúp có thể dành được quê hương; được thiên hạ giúp có thể dành được thiên hạ. Ai mong được người giúp, trước tiên phải giúp người, hãy chịu thiệt trước, hưởng lợi sau. Có được nhân sinh quan hy sinh bản thân vì gia đình, sẵn sàng phục vụ bạn bè, xã hội, dân tộc, đất nước thì tất phải thể hiện ý thức tư tưởng của mình bằng hành động, khiến những hành động này trở thành quy tắc, thói quen trong đời sống hàng ngày, cứ thế lâu ngày, hành động phục vụ xã hội sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, chân thành, tựa như bản năng trời cho vậy.

Quan niệm về phục vụ, mở rộng ra tức là nhân sinh quan với mục đích là cứu giúp người khác. Cứu người và vun đắp sự nghiệp cho người. Những người cứu nước tức là gây dựng sự nghiệp của đất nước, cứu nhân loại tức là gây dựng sự nghiệp của nhân loại. Những người thật sự đạt được mục tiêu suốt đời là cứu giúp người khác phục vụ người khác, coi đó là chuẩn mực hành động của đời mình thì có thể thu phục được sự ủng hộ tâm hồn, thể xác và tinh thần của người khác. Khi ta trung thành với sự nghiệp của nhân loại thì nhân loại cũng sẽ hết lòng với sự nghiệp của ta. Đây là khuôn mẫu của người lãnh đạo.

Trích từ cuốn sách Mặt dày tâm đen – Trương Khởi Thành

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here