Ai đang dẫn dắt cuộc sống của bạn?

1121

Ai đang dẫn dắt cuộc sống của bạn?

Như bạn đã nhận thức, cuộc sống của chúng ta dường như được tạo hình bởi tâm trạng và quan điểm cá nhân. Nếu ta tập trung vào những thiếu sót, sẽ thu hút thêm những điều thiếu sót. Ngược lại, nếu ta hướng sự chú ý vào sự giàu có, chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều hơn về tài chính.

Tâm trạng và ý thức đóng vai trò như một thanh nam châm, đưa bạn theo hướng mà bạn đang tập trung. Nếu không có sự ý thức trong việc lựa chọn đích đến mong muốn, chúng ta có thể bị hấp dẫn theo hướng mà ý muốn vô thức của mình dẫn dắt. Như Carl Jung mô tả, “cho đến khi ta chuyển từ vô thức sang ý thức, cuộc sống sẽ dẫn dắt chúng ta, và ta gọi đó là số phận”.

Phần lớn chúng ta giống như những người trên một chiếc máy bay tự động, không nhận ra rằng ta có khả năng kiểm soát nó. Biết rõ những gì bạn muốn sẽ giúp bạn xác định mục tiêu cuộc sống theo hướng mà bạn mong đợi.

Tuy nhiên, còn một điều quan trọng hơn nữa…

“Bạn sẽ trở thành điều mà bạn nghĩ về suốt cả ngày.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here