Bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc có thể mơ ước, hãy cứ bắt đầu!

13

“Cho đến khi nào bạn chưa cam kết, thì sự lưỡng lực vẫn còn hiện diện,
nó sẽ cản trở bạn, luôn là thế.

Liên quan đến tất cả các hành động của sáng tạo, có một chân lý giản dị,
nếu bạn không biết đến nó thì bạn sẽ giết chết vô vàn ý tưởng, kế hoạch:

Vào thời điểm bạn cam kết với chính mình,Thượng đế cũng cảm động.

Tất cả những gì xảy ra là để giúp đỡ bạn, sẽ không bao giờ xảy ra điều khác.

Cả một chuỗi sự kiện chảy ra từ quyết định, nâng cao lợi ích của người đó, với cách thức xảy ra những sự cố và các cuộc gặp gỡ bất ngờ, và hỗ trợ vật chất mà không ai có thể mơ ước sẽ đến theo cách của nó.

Bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc có thể mơ ước, hãy cứ bắt đầu!

Sự táo bạo hàm chứa nhân hậu, quyền lực và sự kỳ diệu ở trong nó ”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here