Người lao động cần được tạo động lực đúng đắn

Thời gian gần đây, tôi đã đối mặt với thách thức trong việc cấu trúc lại nhân sự, một vấn đề phức tạp đòi hỏi đánh giá liên tục về khả năng và năng lực quản lý. Đối diện với biến động thị trường, việc điều chỉnh vị trí, kể cả quản lý, là không thể tránh khỏi để tập trung và nâng cấp những người có năng lực cho những vị trí mới, nhằm quản lý hiệu quả hơn trong môi trường thay đổi.

Các tiêu chí để nâng cấp nhân sự không chỉ dừng lại ở khả năng làm việc, mà còn đặt ra những yếu tố như đam mê, khả năng làm việc độc lập, và các kỹ năng khác. Tuy nhiên, trong quá trình nâng cấp, tôi đã đối mặt với những rào cản cụ thể như nhân sự lo lắng về thách thức khi trở thành quản lý và sợ không đạt được mục tiêu.

Để vượt qua những thách thức này, tôi đã áp dụng phương pháp 3P mà Thầy Trần Bằng Việt đã đào tạo:

  1. Position (Vị Trí):

– Thảo luận với nhân sự về vị trí mới, đặc biệt là về quản lý con người, đánh giá về những thách thức của vị trí mới và những rào cản sẽ xảy ra trong đội nhóm.

– Giao thêm địa bàn quản lý và mở cơ chế thảo luận trực tiếp với cấp lãnh đạo vì tại Khafeed phân cấp theo mô hình quản lý: Giám đốc kinh doanh – Giám đốc vùng – Trưởng vùng – Giám sát vùng – nhân viên.

  1. Personal Capacity (Năng Lực Cá Nhân):

– Trao đổi về điểm mạnh/yếu và khả năng phát triển của nhân sự.

– Đưa ra giải pháp để khắc phục điểm yếu, như tạo cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế ở các vùng mà các giám sát đã thành công trong việc quản lý.

  1. Performance (Hiệu Suất):

– Dựa trên hiệu suất công việc, đặt ra mức thu nhập mới dựa trên sản lượng và thị trường mới.

– Bổ nhiệm dựa trên giá trị đóng góp thực tế, và thứ thách trong 6 tháng để có quyết định chính thức.

– Gia tăng thêm quyền quyết định chính sách trong khu vực quản lý.

Trên đây là chia sẻ về trải nghiệm áp dụng mô hình 3P trong quá trình nâng cấp nhân sự của tôi, cùng mong muốn chia sẻ đến mọi người. Cảm ơn thầy Trần Bằng Việt vì những kiến thức quý báu mà thầy  đã chia sẻ với lớp CEO-NT01.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here