Xây dựng chiến lược theo mô hình 5P

1851
  • Mô tả: Mô hình 5P dựa trên các thành tố cơ bản để hình thành nên kế hoạch, chiến lược và phân tích khách hàng tiềm năng, từ đó đưa ra cách hành xử phù hợp cho mỗi đối tượng nghiên cứu nhằm thỏa mãn khách hàng cũng như nhu cầu thị trường.
  • Phân tích mô hình:
  1. Product (sản phẩm).

–        Phân tích đặc tính sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh lựa chọn sản phẩm dẫn đường.

–        Thực hiện các tác nghiệp về kỹ thuật để chứng minh tính ưu điểm của sản phẩm.

–        Hiểu và làm nổi bật các đặc tính của sản phẩm so với đối thủ giúp khách hàng nhận biết qua sự trải nghiệm của chính họ hay của người khác.

–        Biết được điểm yếu của sản phẩm phân phối từ đó tìm các giải pháp khắc phục thông qua nghiệp vụ chuyên ngành.

–        Xây dựng mạng lưới truyền thông về sản phẩm qua việc truyền miệng, tác động vào các tâm chấn tạo vòng giao thoa thông tin về sản phẩm đối với các khu vực thị trường khác.

  1. Price (chính sách, giá).

–        Nâng tính cá biệt của sản phẩm từ đó chứng minh cho khách hàng sự ưu việt với các đặc tính kỹ thuật từ đó đưa ra lộ trình nâng giá bán.

–        Xây dựng giá bán hợp lý đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

–        Áp dụng các chính sách hỗ trợ từ qũy vùng, chiến lược đập chuột, chương trình nâng cấp và xây dựng các chương trình khác nâng cao sản lượng.

  1. Place (kênh phân phối).

–        Sử dụng chiến lược cái nêm và đẽo gỗ áp dụng trong việc xây dựng kênh phân phối.

–        Thực hiện chiến lược đẩy, kéo đối với từng đại lý.

–        Xây dựng các tâm chấn để kiểm soát hệ thống.

–        Thiết lập các mối quan hệ trực tiếp giữa công ty và hệ thống ( tình cảm, chính sách) từ đó kiểm soát và chuyển giao qua hệ thống mới khi hệ thống cũ có vấn đề.

–        Thiết lập hệ thống theo mô hình kiềng 3 chân để giám sát và lấp đầy thị phần.

–        Sử dụng quy tắc 80/20 để xác đính các nhóm đối tượng chiến lược phục vụ cho lợi ích lâu dài.

–        Luôn tiếp cận và có lượng khách hàng đại dương xanh.

  1. Promotion (truyền thông).

–        Dựa trên mô hình điểm để quảng bá về sản phẩm.

–        Thiết lập các nhóm trại để tổ chức và chuyển giao kỹ thuật.

–        Tổ chức farmtour, thiết lập các mối quan hệ.

–        Xây dựng các hệ thống trại đối lập kiểm soát thông tin trong cùng hệ thống từ đó có các nguồn tin để xử lý thị trường.

  1. People (con người).

–        Tạo dựng các mối quan hệ chủ chốt đối với hệ thống.

–        Thiết lập các mối quan hệ với các điểm bán thuốc thu ý, điều tra giám sát các thông tin về dịch bệnh, dịch tể tại khu vực… từ đó có hướng tư vấn, ngặn chặn kịp thời các dấu hiệu bùng phát ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi của khách hàng.

  •  Ghi chú: Mô hình 5P cũng áp dụng để phân tích hệ thống phân phối, vùng thị trường, lập ké hoạch xây dựng các đại lý triển vọng để đưa ra các chiến lược phù hợp.

 Hoàng Khang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here