Xin Ngài giải thích cho con lý do tại sao khi con cúng dường cho Ngài, con lại khóc và cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim mình?

♦️ Thiền sinh: Thưa Ngài Thiền sư. Xin Ngài giải thích cho con lý do tại sao khi con cúng dường cho Ngài, con lại khóc và cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim mình?

Một năm trước, con đã tham gia 1 khóa học thiền online. Nhưng trong cuộc sống, con không thực hành thiền ngồi hàng ngày. Con chỉ quan sát và thực hành chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày. Đây là khóa tu thiền đầu tiên mà con tham gia trực tiếp.

✅ Thiền sư Ottamathara: Bạn đã có sợi dây liên kết với Phật – Pháp – Tăng ở rất nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi này.

Phật – Pháp – Tăng không chỉ quen thuộc với bạn ở riêng kiếp sống này, mà đã ở nhiều kiếp sống. Đó là lý do vì sao, càng làm nhiều việc thiện lành và nương tựa vào Phật – Pháp – Tăng, chúng ta càng trải nghiệm như vậy.

Chu kỳ luân hồi bất tận. Cũng như vậy, Phật là bất tận. Pháp là tận. Tăng là bất tận. Nếu chúng ta làm việc phước thiện, tất cả chúng ta có thể cùng làm thiện pháp với nhau. Không chỉ với thành viên gia đình, họ hàng và bạn bè trong kiếp sống này, mà còn với thành viên gia đình, họ hàng và bạn bè trong vô số kiếp luân hồi nữa.

Một số người gặp khổ đau hoặc có nhiều cảm xúc mạnh mẽ với Pháp hoặc giáo lý của Phật. Một số cảm xúc lại liên quan đến Phật hoặc Tăng. Bất kỳ ai cũng có thể có trải nghiệm này, ít hay nhiều. Càng làm việc lành, quan tâm đến Phật – Pháp – Tăng, chúng ta càng có thể trải nghiệm như vậy.

Tuy nhiên, loại cảm giác hoặc cảm xúc này cũng chỉ nên được sử dụng. Không nên chối bỏ hay dính mắc. Sự nắm bắt, chấp chặt là sai. Chỉ sử dụng mà thôi là đúng.

Phật nói, không có gì lạ nếu chúng ta nhìn từ phía của luân hồi bất tận, tất cả chúng ta đều là người thân, họ hàng của nhau. Bây giờ, dù chúng ta không phải là họ hàng trong cuộc sống này, nhưng có thể là trong kiếp trước.

Bạn nên làm nhiều việc thiện lành hơn. Và bạn sẽ hiểu biết sâu sắc hơn, trải nghiệm nhiều hơn, có sự hiểu biết đúng đắn hơn.

Bạn nên cố gắng xả ly bản thân ra khỏi trải nghiệm, từ cảm giác, cảm xúc, cảm nhận của mình.

Sự thật chỉ là bản chất vô thường luôn mới.

Tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình đều chỉ là sự thật tạo tác mà thôi.

Tất cả sự thật được tạo tác chỉ nên được sử dụng mà không nắm bắt, chấp chặt và dính mắc.

Nếu chúng ta không thực hành thiền, chúng ta đang sử dụng sai sự thật tạo tác với sự vô minh và dính mắc. Bạn cần xả ly khỏi sự dính mắc với cảm giác hoặc cảm xúc như vậy. Bạn nên cố gắng sử dụng không chỉ cuộc sống của mình mà còn cuộc sống của người khác, chỉ để sử dụng mà thôi.

Hãy làm mọi thiện Pháp với chánh niệm và xả ly.

– Thiền sư Ottamathara –

Trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here