Thước đo người lãnh đạo

752

Tôn Vũ, một nhà chiến lược thiên tài, đã nói rằng để chiến thắng trong chiến tranh, ta phải biết rõ năm yếu tố quan trọng: Chính trị, Thiên thời, Địa lợi, Pháp chế, Tướng lĩnh. Trong số đó, Chính trị là yếu tố quyết định, vì nó thể hiện sức mạnh của con người, sự đoàn kết và chung sức của một tổ chức. Nếu có Chính trị, ta có thể vượt qua mọi khó khăn và thách thức.

Khổng Tử, một nhà triết học vĩ đại, đã trả lời một câu hỏi của học trò về ba yếu tố khác: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Ông nói: “Thiên thời không bằng Địa lợi, Địa lợi không bằng Nhân hòa”. Ông muốn nói rằng con người là chủ thể quan trọng nhất trong tam tài “Trời, Đất, Con người”.

Ngày nay, khi đánh giá sự phát triển của một doanh nghiệp, ta không thể bỏ qua nguồn nhân lực, yếu tố then chốt của thành công. Đặc biệt là việc lựa chọn những người lãnh đạo phù hợp, đúng người đúng việc, sẽ quyết định số phận của doanh nghiệp trong tương lai. Ông Inamory Kazuo, người đã xây dựng nên tập đoàn Kyocera, một trong những công ty hàng đầu Nhật Bản, đã chia sẻ bí quyết của mình: “Khi chọn người lãnh đạo, tôi luôn ưu tiên những người có đức và nhiệt huyết. Họ có thể không giỏi nhất, nhưng họ có tâm và có đạo. Họ sẽ tạo ra sự tin tưởng và đồng thuận trong tổ chức”.

Tiến sỹ Alan Phan, một nhà quản trị doanh nghiệp nổi tiếng, đã nói rằng: “Nếu tài sản, thương hiệu, thị phần, ngành nghề là những thứ có thể đo đếm được, thì kỷ cương quản trị và tư cách của ban quản lý là những thứ có giá trị vô hình. Một doanh nghiệp có thể có tất cả những thứ đo đếm được, nhưng nếu không có những người lãnh đạo có tầm nhìn, đức độ và kỹ năng, thì nó sẽ sớm bị sụp đổ và tê liệt”. Ông đã minh họa cho lời nói của mình bằng những ví dụ thực tế: Hãng dầu khí BP đã tồn tại và phát triển hơn 100 năm, nhưng chỉ vì một vụ tràn dầu ở vịnh Mexico mà mất đi tất cả tài sản trong vòng 6 tháng. Công ty kiểm toán Arthur Anderson đã là một thương hiệu lớn trong suốt 90 năm, nhưng chỉ vì liên quan đến một vụ bê bối của một khách hàng (Enron) mà phải đóng cửa.

Với xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt với những thay đổi và cạnh tranh khốc liệt. Những người lãnh đạo của doanh nghiệp phải có tầm nhìn, sự sáng tạo và khả năng nắm bắt xu thế kinh doanh. Chỉ như vậy, họ mới có thể tạo ra sự khác biệt và bền vững cho doanh nghiệp của mình trong tương lai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here