Văn hóa doanh nghiệp

2243

Có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này vì mỗi nền văn hóa khác nhau sẽ có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về văn hóa doanh nghiệp. Hiện nay có trên 300 định nghĩa và bạn sẽ chọn góc nhìn nào về văn hóa doanh nghiệp? Nếu nhìn ở góc độ của một tổ chức thì văn hóa doanh nghiệp chính là lịch sử hình thành công ty, được đúc kết lại thành các tuyên ngôn, triết lý, nó bao gồm tất cả những gì là tin túy để tạo nên bản sắc doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, văn hóa ảnh hưởng từ tính cách, quan điểm sống của người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo là một hình mẫu có triết lý sống đẹp, quan tâm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thì những tính cách này sẽ ảnh hưởng đến toàn thể nhân viên tạo cảm hứng và gia tăng sự tin tưởng đối với doanh nghiệp. Còn nếu lãnh đạo là người tham lam, đối xử không công bằng thì môi trường làm việc ở đó sẽ ù lỳ, mọi người sẽ cân nhắc trước khi cống hiến sức mình cho công ty, do đó công ty khó mà phát triển.

Văn hóa xét ở góc độ rộng hơn chính là tín ngưỡng của mỗi người, ở đó con người xây dựng đức tin dựa trên những học thuyết, chân lý, giáo lý được truyền dạy từ những Người vĩ đại. Văn hóa do con người tạo ra và không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá nhân, tổ chức để hình nên thành bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp.

Hoàng Khang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here