Chiến lược đẽo gỗ (bóc tách)

296

Mô tả: Ý tưởng chiến lược dựa trên việc đẽo gỗ hay đục võ thân cây để bóc tách hệ thống phân phối.

Đặt vấn đề: Việc bóc tách lớp vỏ gỗ sẽ để lại vết nứt hay mủ cây, theo thời gian sẽ liền vết – điều này phù hợp với quy luật tư nhiên nhưng trong kinh doanh cần có hướng xử lý để đảm bảo việc bóc tách không tạo ra nỗi đau cho khách hàng.

Đối tượng áp dụng: Hệ thống phân phối trực tiếp.

Diễn giải: Đối với cây lớn sẽ xảy ra hiện tượng các lớp vỏ tự nhiên tách ra khỏi thân cây và rơi xuống đất – đây là xu hướng khách hàng tự bóc tách ra khỏi hệ thống phân phối cũ khi đủ nguồn lực. Hiện tượng này xảy ra khá phổ biến trong việc chuổi phân phối thức ăn chăn nuôi. Ngoài hiện tượng theo tự nhiên nếu chúng ta dùng một lực cùng với các dụng cụ để bóc tách lớp võ thì sẽ lấy được lớp vỏ điều này mang tính chiến lược.

Phát triển chiến lược:

Chiến lược này xảy ra hai xu hướng

– Đối thủ cạnh tranh: Dựa vào chiến lược cái nêm và xác định các tâm chấn của đối thủ để bóc tách hệ thống phân phối hình thành hệ thống mới.

-Hệ thống công ty: Các tâm chấn có xu hướng chuyển dịch việc nhận hàng trực tiếp khi đủ nguồn lực vì vậy cần xác định thời gian cụ thể để tách hệ thống phân phối, trường hợp này cần lưu ý; Chính sách ràng buộc đối với hệ thống cũ; xác định trước với khách hàng các vấn đề trước khi thực hiện.

Áp dụng chiến lược vào hệ thống phân phối:

Chiến lược này cùng phù hợp với việc xây dựng hệ thống đại lý tuyến tỉnh, dùng chính sách để xây dựng  các đại lý cấp 2 tuyến huyện, sau đó bóc tách hệ thống nâng cấp đại lý tuyến huyện nhận hàng trực tiếp và ứng một phần hoa hồng cho việc gây dựng của đại lý tuyến tỉnh. Phát triển theo xu hướng này để chủ động xây dựng mạng lưới sâu và chủ động trong việc định hướng chuổi phân phối.

Các lưu ý khi sử dụng chiến lược.

–        Chiến lược sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của đại lý cũ nên có giải pháp để giải quyết tránh gây xung đột với khách hàng.

–        Việc bóc tách hệ thống đảm bảo sự kiểm soát, tạo sự đối trọng trong việc xây dựng hệ thống phân phối.

–        Chiến lược đẽo gỗ dựa trên các tâm chấn để thực hiện việc bóc tách khi các tâm chấn đủ mạnh, đủ nguồn lực và mức độ ảnh hưởng của các vòng giao thoa lớn sẽ tách hệ thống.

Hoàng Khang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here