Sự Vô minh, tham lam & sân hận mới là kẻ thù thực sự của chúng ta

Sự Vô minh, tham lam & sân hận mới là kẻ thù thực sự của chúng ta.

Vì thiếu hiểu biết về những kẻ thù thực sự này, nên chúng ta cứ nghĩ phải có ai đó – hoặc hành động nào đó của ai đó – mới là kẻ thù của mình.

Chúng ta nên loại bỏ ai hoặc cái gì đó ra khỏi tâm trí mình. Hiểu lầm ai đó hoặc điều gì có thật là sai lầm lớn nhất của con người.

Sự thực là có ai cả, cũng không có gì cả. Chỉ có Danh & Sắc – Vô minh, tham lam, sân hận & dính mắc, chỉ có Nhân & Quả mà thôi.

– Thiền sư Ottamathara –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here