Tăng trưởng và Các chỉ số tài chính

528

Tăng trưởng kinh doanh đôi khi có thể đánh bại mục tiêu thiết yếu của việc tạo lợi nhuận trong tương lai. Một số doanh nghiệp dường như tập trung quá mạnh vào việc mở rộng quy mô thị trường, và đôi khi bỏ qua việc tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong tình huống như vậy, việc xem xét và cân nhắc lại các chỉ số tài chính trở nên cực kỳ quan trọng, nhằm cải thiện hiệu suất kinh doanh và theo dõi các hoạt động của doanh nghiệp.

Lựa chọn các chỉ số tài chính phù hợp là một phần quan trọng của quá trình này. Các chỉ số như ROA (Tỷ suất sinh lời trên tài sản), ROI (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) và ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần) có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Những chỉ số này thường dựa trên cách doanh nghiệp sử dụng tài sản, đầu tư, hoặc vốn cổ phần để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên khi đo lường hiệu quả doanh nghiệp chúng ta phải quan sát mức độ tăng trưởng ổn định trong vòng 5 năm và chỉ số ROE phải cao gấp đôi lãi suất tiền gửi ngân hàng, trong thời điểm này ROE từ 12 đến 15%/ năm và càng cao càng tốt.

Nếu doanh nghiệp của bạn tập trung vào phân phối sỉ và lẻ, bạn có thể sử dụng chỉ số tỷ lệ quay vòng tồn kho để đánh giá hiệu suất quản lý tồn kho. Tỷ suất quay vòng tồn kho tính toán bằng cách chia tổng doanh số cho tổng tồn kho, và nó cho biết tỷ lệ tồn kho quay mấy lần trong một năm. Tỷ suất quay vòng tồn kho cao thường tương ứng với tỷ suất sinh lời cao. Ví dụ, Wall-Mart có tỷ lệ lợi nhuận thấp, nhưng nhờ chiến lược giá bán thấp và khuyến mãi hàng ngày, họ tạo ra sự quay vòng tồn kho cao, dẫn đến tỷ suất sinh lời cao.

Ngoài ra, lãi gộp là một thông số quan trọng cần theo dõi. Sự biến động của lãi gộp có thể cung cấp thông tin quý báu về những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh. Giảm tỷ lệ lãi gộp có thể xuất phát từ tăng chi phí sản xuất, giảm giá bán, áp dụng khuyến mãi hoặc chiết khấu cao. Sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm cũng có thể là nguyên nhân, và do đó, cần xem xét lại cách sản phẩm được tạo ra. Và để đảm bảo cơ cấu bán hàng phù hợp, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch chi tiết về việc quảng cáo, phân phối, và quản lý sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng các sản phẩm  được đưa vào thị trường một cách có lợi cho doanh nghiệp nhất và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Lưu ý rằng khi tỷ lệ lợi nhuận hoặc giá bán sản phẩm không đạt được dự kiến hoặc giảm so với kỳ vọng, cần liên hệ với hệ thống phân phối và các nhà cung cấp nguyên liệu để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết. Điều này giúp tái thiết và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng là việc theo dõi và đánh giá các chỉ số tài chính: đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn, đo lường hiệu quả quản lý tài sản, vòng quay hàng tồn kho, đo lường khả năng sinh lời, đo lường giá trị thị trường và thực hiện các điều chỉnh cần thiết là một phần quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp và đảm bảo sự thành công trong thời gian dài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here