Xây dựng tương lai

1984

Thuật ngữ: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi được sử dụng khi xây dựng chiến lược kinh doanh và trở thành yếu tố quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Xét về từng cá thể trong xã hội đều có thể xây dựng tầm nhìn dựa trên giá trị cốt lõi của bản thân. Nếu bạn có hoài bão (tầm nhìn) trở thành một doanh nhân thành đạt gây ảnh hưởng đến người khác thì sứ mệnh của bạn có thể là: Tạo nên những sản phẩm sáng tạo, khác biệt hướng đến việc kết nối, chia sẻ quyền lợi mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Với ưu điểm luôn học hỏi và đầu tư kiến thức cho bản thân; tính cách trung thực, vui vẻ, kiên trì – đây sẽ là những giá trị cốt lõi sẽ hình thành thương hiệu cá nhân của bạn.

Vậy tầm nhìn là ước mơ, hoài bão, mong muốn trở thành và thường mang tính định tính nhiều hơn định lượng. Nó có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại vì đó là những mong muốn đạt được trong tương lai. Sứ mệnh là thông điệp, cam kết đối với cộng đồng xã hội, đó là sự gắn kết giữa lợi ích tập thể với cộng đồng hay cá thể với các bên liên quan. Còn giá trị cốt lõi là những nguyên lý cơ bản và bất biến của một tổ chức hay bản chất mỗi người, nó có thể là cơ sở để xây dựng nền văn hóa của doanh nghiệp hoặc cá tính của mỗi người. Giá trị cốt lõi đồng thời là một nhóm nhỏ những nguyên tắc mang tính dẫn đường, bất biến theo thời gian và không cần giải thích.

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi sẽ quyết định tương lai của mỗi doanh nghiệp vì đó là sự khởi đầu cho tất cả các ý tưởng sang tạo, là nền tảng cho mọi chiến lược và quyết định đến sự trường tồn của doanh nghiệp. Tầm nhìn – Sứ mệnh có thể thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhưng Giá trị cốt lõi sẽ không bao giờ thay đổi – đó là thứ vũ khí để thúc đẩy con người, gắn kết mọi người trong tổ chức tạo nên sự khác biệt và làm nên những điều kỳ diệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here