Những Nỗ Lực Và Hỗ Trợ Của Chính Phủ Để Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán

Trong năm 2024, Chính phủ đã đưa ra những nỗ lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán. Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể:

1.Tăng cường vốn hóa thị trường chứng khoán: Mục tiêu là đạt 100% GDP vào năm 2025 và 120% GDP vào năm 2030. Đồng thời, quy mô trái phiếu so với GDP cũng được đặt ra, đạt tối thiểu 47%/58%, trong đó quy mô trái phiếu doanh nghiệp trên GDP đạt tối thiểu 20%/25% vào năm 2025/2030. Ngoài ra, thị trường phái sinh cũng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ, khoảng 20%-30%/năm trong giai đoạn 2021-2030.

2.Tăng cường số lượng tài khoản chứng khoán: Mục tiêu là đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động chứng khoán, đồng thời nâng cao tính thanh khoản của thị trường.

3.Tăng tỷ lệ trái phiếu Chính phủ nắm giữ: Mục tiêu là tăng lên 55% vào năm 2024 và 60% vào năm 2030, bởi các nhà đầu tư tổ chức không phải là ngân hàng. Điều này giúp tăng tính đa dạng và ổn định của nguồn vốn trên thị trường chứng khoán.

4.Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Mục tiêu là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế.

Những mục tiêu này đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho thấy cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường chứng khoán phát triển và bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here