Tương lai phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn

787

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn không bao giờ dám làm gì cả.
Nếu bạn muốn chiến thắng, nhưng bạn nghĩ bạn không thể chiến thắng nổi,
Thì gần như chắc chắn rằng bạn mãi mãi không bao giờ chiến thắng.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, bạn đã thất bại rồi.
Bởi chúng ta sẽ nhận thấy rằng trong thế giới ngoài kia,
Mọi thành công đều bắt nguồn và đồng hành cùng ý chí.
Tất cả đều tùy thuộc trạng thái tinh thần của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn đã vượt trội.
Bạn phải nghĩ thật cao, thật xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa.
Bạn phải tự tin ở bản thân mình,
Trước khi bạn có thể giành được vòng nguyệt quế.

Những cuộc chiến trong đời,
Không phải những người mạnh hơn và nhanh hơn bao giờ cũng thắng.
Nhưng sớm muộn gì thì người chiến thắng,
Cũng sẽ là người tin rằng anh ta sẽ thắng

Hoàng Khang – Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here