Vận dụng quy luật tự nhiên để thành công

1983

1. Luật tương xứng (the law of Correspondence).
Được đề cập tới một cách đơn giản như: Trên sao, dưới vậy. Trong sao, ngoài vậy – Thế giới bên ngoài là sự phản chiếu thế giới bên trong của bạn. Bất cứ sự kiện nào xảy đến đều tương thích với một điều gì đó ở bên trong con người bạn. Luật tương xứng gắn liền với thực tế rằng: Chúng ta là sinh vật người tồn tại dưới dạng vật chất, tất cả chúng ta đều có trí tuệ và linh hồn. Vì thế sự tồn tại của chúng ta không phải ở một nơi. Chúng ta thậm chí còn có thể tồn tại đa chiều với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.

2. Luật xung động (The law of Vibration)
Giả thuyết rằng mọi thứ đều đang chuyển động. Giả thuyết đó chỉ đúng một phần vì ở một mức độ nào đó khi một vật thể xuất hiện có thể nó không chuyển động, chỉ những phân tử bên trong nó chuyển động. Mọi thứ đều có dao động, không chỉ ý nghĩ của bạn mà mọi vật đều đang dao động.

3. Luật tâm trí ( The law of Mentalism)
Luật tâm trí nói về trí não. Mọi thứ mà chúng ta đã từng tạo ra, mọi thứ đã từng tồn tại thì nơi nó tồn tại đầu tiên là trong trí não. Mọi suy nghĩ hoặc sự bắt đầu của mọi thực thể, mọi thứ mà bạn có thể chạm vào và cảm nhận được đều xuất phát từ ý nghĩ.

4. Luật hấp dẫn ( The law of Attraction)
Luật Hấp dẫn là quy luật quyền năng nhất trong vũ trụ. Cũng giống như trọng lực, nó luôn phát huy và luôn chuyển động. Ngay chính lúc này, nó cũng đang vận hành trong cuộc sống của bạn. Nói một cách đơn giản theo Luật Hấp dẫn, bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn đang tập trung. Bất cứ việc gì bạn dành công sức đều quay trở lại với bạn. Vì thế, nếu bạn tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực, tự nhiên bạn sẽ thu hút thật nhiều những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ quan tâm đến sự thiếu thốn và tiêu cực thì đó sẽ là những thứ được “hút” vào cuộc sống của bạn.

5. Luật bồi hoàn (The law of Compensation).
Trong cuộc sống, bạn sẽ luôn được bồi hoàn theo tỷ lệ tương ứng với giá trị đóng góp của bạn. Nếu bạn muốn gia tăng phần “nhận được” bạn phải gia tăng chất lượng và số lượng kết quả “cho đi” của mình. Nếu bạn muốn thu được nhiều hơn, bạn phải đầu tư nhiều hơn, chẳng có cách nào khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here