Bạn là người sáng tạo nên Vũ trụ

623

Tất cả sức mạnh trong Vũ trụ đều là của chúng ta
Chính chúng ta – những người tự dùng tay che mắt
Và khóc òa kêu than đất trời tối tăm
Suy nghĩ làm nên con người của chúng ta
Vì thế, hãy quan tâm tới những gì chúng ta nghĩ
Lời nói là phát sinh
Suy nghĩ tồn tại và thay đổi
Khi một ý tưởng choán lấy đầu óc, tâm tưởng
Nó được chuyển hóa thành một dạng vật chất hoặc tinh thần
Gieo hạt nào, gặt quả ấy
Chúng ta tạo nên số phận của chính mình
Không phải đổ lỗi cho ai, không phải vì ai cả
Không có thế lực nào giúp bạn ngoài chính bạn
Bạn là người sáng tạo nên Vũ trụ
Giống như con tằm nhả tơ
Bạn xây kén xung quanh mình…
Hãy phá vỏ kén của chính mình
Và vươn ra ngoài với hình dáng của
một con bướm xinh đẹp
Với một tâm hồn tự do
Và bạn sẽ nhìn ra Sự Thật
Điều tuyệt diệu là bạn thật siêu phàm
Chúa ở bên tất cả mọi người

Swami – Vivekananda ( 1863 – 1902)
Một vị thánh đầy tôn kính của Ấn Độ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here